Hallå där, Lotta Hejdesten, rektor på Gustavslundsskolan

Vilken är din främsta superkraft?

– Absolut Relation. Den behövs i kombination med mod att våga tänka annorlunda och utanför givna ramar.

Vad är din viktigaste uppgift som rektor på Gustavslundsskolan?

– Att leda i möjligheternas tecken och bygga relationer där varje elev och medarbetare växer som människa. Alla i teamet på Gustavslund, både elever och medarbetare, ska känna Jag kan! Tillsammans ska vi skapa en skola där nyfikenhet och glädje är grogrund.

Vad förväntar du dig av dina medarbetare?

– Glädje, vilja och modet att tänka nytt tillsammans. Nyfikenhet och mod att skapa förutsättningar för våra elever att uppfinna nya vägar i sitt lärande och låta omvärlden vara vår närmsta arena för kunskap. I relationen mellan medarbetare och elev formas framtiden och tron på att vi vågar utmana den. Relation, Innovation och Kommunikation är fundamentet när vi jobbar på Gustavslundsskolan.

Vad tycker du är det bästa med att jobba i Helsingborgs stads skolor?

– Helsingborg är en stad med puls och omvärldsfokus, som satsar på sina skolor. Nytänkande och mod uppmuntras i vår organisation. Att vara ledare i Helsingborgs stads skolor innebär också att jag ingår i nätverk med duktiga kollegor som delar med sig av sina framgångsfaktorer. Tillsammans vill vi skapa den bästa skolan för varje elev.