Råd och stöd

På Gustavslundsskolan stöttar vi ditt barn att bli sitt bästa jag.

Gustavslundsskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål. Gustavslundsskolan har också ett eget elevhälsoteam som har i uppgift att stötta eleverna och skapa en trivsam miljö.