Så arbetar vi

För oss är lärandet en process, inte ett slutmål. Det är vår uppgift att hitta och ta vara på din drivkraft i lärandet, stärka det du redan kan och utveckla dina kunskaper och förmågor så att du får använda hela din lärpotential. Därför uppmuntrar vi och utmanar ditt lärande hela tiden.

En skola att längta till

På Gustavslundsskolan vill vi att du ska längta till något varje dag. Därför är våra medarbetares viktigaste uppgift att inspirera dig till nyfikenhet, kreativitet och kunskap så att du utvecklas och når så långt du kan och vill under din tid hos oss.

Vi har en plan för varje elev

Vad kan vi göra för att du ska lyckas med dina mål och hur kan vi organisera ditt lärande på bästa sätt?

Som elev på Gustavslundsskolan har du en individuell studieplan kopplad till läroplanen för grundskolan. Planen utgår ifrån dina talanger, förutsättningar, behov och framtidsdrömmar. Tillsammans justerar vi den med nya mål för ditt lärande, med kunskaper som berikar dig.

Goda relationer, nytänkande och kommunikation är fokus i vår undervisning

Vi vet att förmågan att bygga goda relationer, leda sig själv och andra, att våga tänka annorlunda och prova nya vägar för att hela tiden lära nytt är viktiga pusselbitar för att barn och unga ska lyckas – nu och i framtiden. Därför bygger vi vårt lärande på goda relationer, innovation och kommunikation.

Relation: Tillsammans berikar vi varandra

Att bygga och vårda förtroendefulla relationer är hjärtat i Gustavslundsskolan. Det tränar vi på i allt vi gör eftersom det är en extra viktig förmåga när du samarbetar med andra. När du har en tro på dig själv och andra runt omkring dig kan du också börja leda dig själv. Det är en viktig drivkraft i lärandet.

Innovation: Nyfikenhet och kreativitet är bästa vägen till kunskap

Frågan Varför? är viktig för oss. På Gustavslundsskolan ska både elever och lärare utmana varandra att pröva sina idéer – på riktigt. Genom att ta vara på din drivkraft i lärandet gör vi lärandet både individuellt och kreativt.

Kommunikation: Språket är ditt viktigaste redskap

Språket är ditt viktigaste redskap för att tänka, kommunicera och lära. Du delar med dig av dina erfarenheter och utvecklar dina tankar tillsammans med andra. Genom språket lär du dig att förstå dig själv och andra och vara delaktig i världen runt omkring dig.

Du får tidigt öva dig i att framföra dina åsikter och argumentera med andra. Retorik finns i din vardag. Vi tränar dig i att använda alla dina språk, inte enbart tal och skrift. Digital teknik är en självklar del i din värld och därmed en naturlig del i din skoldag.